God sommer!

Ungdom og Fritid stenger kontoret deler av sommeren.

Fra drømmer til virkelighet

Ungdom og Fritid inviterer alle landets ungdomsarbeidere til landskonferanse.

Showdown 2020 – fritidsklubbar og kommunereform

I 2020 kan hundrevis av fritidsklubbar bli lagt ned. I 2020 kan hundrevis av fritidsklubbar bli ei pålagt og viktig oppgåve i heile landet. Det er dramatisk stor avstand mellom «worst case scenario» og moglegheitene som ligg føre oss når kommunar skal slå seg saman.

Selvorganiserte unge

I Dagsavisen skriver førsteamanuensis ved Norges idrettshøgskole, Reidar Säfvenbom, om de hundre tusener av ungdommer som ikke finner seg til rette i den organiserte idretten.

Stemmerett for 16-åringer

Ungdom og Fritid mener 16-åringer bør få stemmerett. I år gjennomføres for andre gang et forsøk der 16-åringer får stemme ved lokalvalg.

Frifond før sommeren

Husk å søke om Frifondsmidler før sommerferien!

SHOW AND TELL - vinn en ipad!

Bli med på vår foto- og filmkonkurranse. Vinn en ipad!

Ungdom & Biljard på facebook

Norges Biljardforbund og Ungdom & Fritid samarbeider om prosjektet Ungdom og Biljard. Hittil har 24 klubber fått gjennomslag for sin utstyrsøknad.

Revidert statsbudsjett

Til tross for at regjeringen foreslår å øke bevilningen til kommunene med 1,1 milliarder, er det tvilsomt at dette kommer fritidsklubbene til gode.

European Youth Work Convention 2015

Ungdomsarbeid foregår i en eller annen form i hele Europa. Under European Youth Work Convention 2015 ble en ny erklæring om ungdomsarbeid utarbeidet.
m t o t f l s
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
> Se hele kalenderen

 

Nyheter fra landets medier